Strona główna | O firmie | Oferta | Galeria | Kontakt

Oferta: Obsługa księgowa


 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji do GUS

Oferta: Obsługa kadrowo-płacowa


 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla Pracowników
  (PIT-11)
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Oferta: Doradztwo


 • Porady w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych i ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS, rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów
 • Konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy, czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych
 • Opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności
 • Organizacja obiegu dokumentów
 • Sporządzanie raportów finansowych
 • Kontrola rozrachunków

BIURO PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWOŚĆ  PROWADZONYCH KSIĄG I ROZLICZEŃ KLIENTÓW PRZED US I ZUS.


Strona główna | O firmie | Oferta | Galeria | Kontakt